Boecharijse Trommelduif

c 02-17

GB 501

Land van oorsprong: Vermoedelijk afkomstig uit Perzië en Kazachstan (Boechara).

Algemeen voorkomen: Compacte, forse, zeer diep gestelde, rijk bevederde duif met horizon-tale houding; losse schelpkap; weelderige snavelrozet en voetbevederd.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

 

 

 

Ogen

 

Snavel

 

Hals

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

 

Bevedering

Compact, fors rijk bevederd type.

Laag; horizontale houding.

Fors, vlak en breed, met zeer brede, verrijke en losse schelpkap, waardoor de ach-terhals en manenachtige structuur verkrijgt. De weelderig ontwikkelde cirkel-ronde rozet moet het voorhoofd, bovenkop en snavel tot aan de punt bedekken, aan de achterzijde volledig omsloten door de kap. Voor een correcte ligging en goed zicht van de duif is onderbouw geëist.

Parelkleurig, bij wit en licht getijgerde met lichte kop donker; parelkleurig moet worden nagestreefd.

Middellang, fors; afhankelijk van de veerkleur licht tot zwart, licht hoornkleurig moet worden nagestreefd.

Kort, zeer dik en vol.

Zeer diep gedragen, breed, goed gerond.

Breed, lang, slechts weinig afhellend.

Naar verhouding lang en breed, de punten tot aan het staarteinde reikend; vleu-geldracht normaal.

Brede veren, minstens zo lang als de langste slagpen.

Kort, dicht bevederd; de voetveren naar de zijkant gericht en aansluitend aan de lange gierhakken.

Weelderig, lang, breed en los, maar glad.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, geel, andalusisch blauw;

Ø  Blauw ongeband, blauw zwartgeband, blauw gekrast;

Ø  Zwart-, rood- en geel donker getijgerd;

Ø  Zwart-, rood- en geelbont;

Ø  Zwart sproetkop.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

Sproetkop met intensief zwart met witte veren gespikkelde kopbevedering en, indien met vleugelrozen, aan de vleugelboegen enkele (5 – 10) witte veren.

Donker getijgerd met gekleurde slagpennen en staart, verder regelmatig verdeelde witte en gekleurde veren respectievelijk veervelden.

Bont met regelmatig verdeelde witte en gekleurde veerpartijen; slagpennen, staart en voetbevedering zijn ook geheel wit toegestaan.

Fouten:

Smal, klein lichaam; opgerichte stand, hoge stand; gebrekkige, hangende of onderbroken rozet, belemmerd zicht; veerarme, sterk hangende kap; gebrekkige voetbevedering, ontbrekende bevedering aan de binnentenen; ernstige kleur- en tekeningfouten.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kopstructuur

ü  Voetbevedering

ü  Oogkleur

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:   12 mm.

speciaalclub

duivenrassen

trommelduiven