Grubbe baardkrielen

C: 11-17

 

Herkomst: België, in de 19e eeuw ontstaan vóór 1850

Algemene indruk: Klein, gedrongen type, van terzijde gezien overheerst de voorste helft van het lichaam de totaalindruk. Een volle baard. Zeer vol halsbehang. Toont eerder laag dan hoog gesteld. Vleugels worden zeer laag gedragen.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

Snavel

Kinlellen

Baard

 

 

Oorlellen

Ogen

 

Hals

 

 

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

 

Bevedering

Kort, breed, gedrongen, naar achteren iets smaller wordend.

Relatief groot, breed en kort; het gezicht bedekt door de baard.

Rozenkam; klein, vrij breed van voren, iets gebogen, bovenvlak voorzien van kleine puntjes (werk); de korte kamdoorn volgt de buiging van de nek; rood.

Kort, licht gebogen; kleur afhankelijk van de kleurslag.

Nauwelijks ontwikkeld, bedekt door de baard, liever geheel ontbrekend.

Samengesteld uit horizontaal naar achteren en naar de ogen opgroeiende veren, langs weerszijden van de snavel, in het midden rechtstandig omlaag groeiend, sterk ontwikkeld.

Klein; rood, bedekt door de baard.

Groot, levendig, uitstaand, zo donker mogelijk; de kleur verschilt al naargelang de kleurslag.

Kort, sterk, naar achteren gebogen; halsbehang dik en zeer gevuld, sterk gebogen uitstaand; door hun achterwaartse groei in de nek vormen ze als het ware manen, waardoor de hals van terzijde gezien nog dikker toont.

Rug zeer kort, breed tussen de schouders;

Zadel vrij breed, zadelbehang goed ontwikkeld.

Breed, fraai gerond, goed naar voren en hoog gedragen.

Middellang, naar beneden gericht en aan het einde naar binnen gebogen.

Naar verhouding breed.

Hoog, bijna verticaal bij de haan, bij de hen lager gedragen, nauwelijks middellang, stuurpennen dekken elkaar goed af, welke bij de haan niet bedekt worden door de smalle, matig ontwikkelde sikkels. Alleen de beide grote sikkels zijn weinig gebogen en reiken iets voorbij de stuurpennen.

Diep, goed gerond.

Vrij kort.

Kort, goed uit elkaar geplaatst; glad, fijn geschubd;

Vier tenen; vrij kort, fijn geschubd, kleur al naargelang de kleur van het gevederte.

Vlak aanliggend en normaal ontwikkeld; geen rijk ontwikkelde sikkelveren, bij overjarige zelfs iets krappe sikkelveren. Buikdons gaat schuil achter de vleugels.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. Bij de hen zijn de staartpennen kort en samengevouwen gedragen. De staartdracht is lager en de vleugeldracht iets hoger.

Ernstige fouten

Te weinig baardontwikkeling; lichte ogen; misvormde of zwartachtige kam; zichtbare kin- en oorlellen; te lange bouw; onvoldoende van voren opgerichte houding; te weinig halsbuiging; te laag gedragen staart; geel in de loopbenen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 600 – 700 gram

Haan: 11 mm

Hen: 500 – 600 gram

Hen: 9 mm

Kleurslagen:

Noot

Het ontbreken van vleugelbandtekening bij de hanen van de kwartelvariëteiten is geen fout. De kleur van de baard is bij de genoemde kleurslagen gelijk aan die van de borst. Bij de kwartelvariëteiten is bij de haan een weinig grijze aanslag erin toegestaan, terwijl de baard van de hen iets donkerder mag zijn dan de borstkleur.

Kwartel: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 33 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Isabelkwartel: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 33a van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Zilverkwartel: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 35 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Blauwkwartel: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 34 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Porselein: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 88 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dit verschil, dat de grondkleur okerrood is en de tekening iets grover.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen oranjerood.

Isabelporselein: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 89 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen oranjerood.

Patrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 2 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Zilverpatrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 5 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Witpatrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 11 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Wit zwartcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 61 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Buff zwartcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 64 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Zwart witgepareld: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 95 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen wit, voorzien van donkere vlekken; leiblauw toegestaan; ogen oranjerood tot roodbruin.

Blauw witgepareld: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 96 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen wit, voorzien van donkere vlekken; leiblauw toegestaan; ogen oranjerood tot roodbruin.

Parelgrijs gepareld: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 96a van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen wit, voorzien van donkere vlekken; leiblauw toegestaan; ogen oranjerood tot roodbruin.

Zwart: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel donker hoornkleurig of zwart; loopbenen en tenen leiblauw tot zwart; ogen donkerbruin.

Wit: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel wit tot blauwachtig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin. Witte beenkleur is toegestaan; de oogkleur hierbij is dan rood tot roodbruin.

Blauw (gezoomd): Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 101 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel donker hoornkleurig tot zwart; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Parelgrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 102 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel donker hoornkleurig tot zwart; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Koekoek: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel wit tot blauwachtig; loopbenen en tenen rose- wit; ogen oranjerood.

Rood: kleur van haan en hen: gelijkmatig, warm diep glanzend rood met zo weinig mogelijk zwarte tekening in vleugels en staart. Donskleur warm rood. Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen donkerbruin.

Fouten: Zwart in bovenkleur en anders dan rode donskleur.

Oker witporselein: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 93 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dit verschil, dat de grondkleur okerrood is. Aan de egaliteit wordt meer waarde gehecht dan aan de intensiteit van de grondkleur.

Snavel donker hoornkleurig; loopbenen en tenen leiblauw; ogen roodbruin tot bruin.

Buff: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 103 van de Alg. Kleurbeschrijving. loopbenen en tenen leiblauw; ogen roodbruin. Enige zwarte aanslag in staartveren en slagpennen is toegestaan.

Zilver zwartgezoomd: Kleur en tekening van haan en hen. Op zilverwitte grondkleur is iedere veer, inclusief hals-, vleugel-, en staartveren, voorzien van een smalle, glanzende zwarte zoom; overal even breed, geheel om de veer lopend en aan de voor- en achterkant van de veer zichtbaar. Donskleur: blauwgrijs. Snavel, loopbenen en tenen: leiblauw; oogkleur: donkerbruin.

Ernstige fouten:

Veel te brede of te smalle zwarte omzoming; slecht begrensde of onderbroken zoming; onregelmatige zoming; veel pepering of smut in de zilverwitte veervelden; roest op de schouders; geelachtige tint in de grondkleur.

Fouten:

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Antwerpse baardkrielen

   

De Grubbe baardkriel is een bolstaartvariant van de Antwerpse baardkriel. Omstreeks 1904 werd in de Grubbe-kwekerij bij Kortenberg een Antwerpse baardkriel zonder staart geboren, die Grubbe baardkriel werd gedoopt. Door doelmatige paringen werd een kleine collectie van deze nieuwe variëteit gefokt en gedurende enkele jaren geëxposeerd.

In algemeen voorkomen, eigenschappen, standaardgewicht en ringmaat overeenkomstig de Antwerpse baardkrielen.

Vormbeschrijving van haan en hen:

Zoals aangegeven bij de Antwerpse baardkrielen, echter de staart ontbreekt geheel. Het achterlijf wordt afgedekt door de zadelveren.

Ernstige fouten

Als opgenomen bij de Antwerpse baardkrielen.

Fouten

Als opgenomen bij de Antwerpse baardkrielen.

Kleurslagen

Alle erkende kleurslagen, zoals aangegeven bij de Antwerpse baardkrielen.

speciaalclub

overzicht dwerghoenders

overzicht hoenders