58.

Dubbelgezoomd

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van de haan

Kop: zwart.

Hals: het halsbehang toont zwart met enig rode gloed. Iedere veer met brede, zwarte groenglanzende schachtstreeptekening met roodbruin hart, gevormd door een smalle rood bruine streep aan weerszijden van de bruine schacht. De buitenste rand van de halsveer is roodbruin. Het uiteinde van de halsbehangveren heeft een zwartachtige omzoming, welke zich naar onderen verbreedt tot een zwart veereinde; voorzijde van de hals zwart.

Rug: roodbruin, iedere veer met brede, groenglanzend zwarte omzoming.

Zadel: zadelbehang gekleurd en getekend als het halsbehang.

Staart: sikkels en staartdekveren groenglanzend zwart; stuurveren zwart.

Vleugels: boeg groenglanzend zwart; schouderdekveren gekleurd en getekend als de halsbehangveren, doch breder zwart gezoomd aan de rand; vleugelband gevormd door twee rijen sterk groenglanzende zwarte vleugeldekveren;

grote slagpennen zwart, met uitzondering van een smalle rood bruine omzoming aan de buitenvaan;

kleine slagpennen binnenvaan zwart, buitenvaan roodbruin, waardoor bij gesloten vleugel een roodbruine vleugeldriehoek wordt gevormd.

Borst: groenglanzend zwart.

Dijen en flanken: zwart met enige groene glans.

Donskleur: donkergrijs.

·       Kleur en tekening van de hen

Kop: zwart.

Hals: halskraagveren zwart met bruine schacht, naar de romp overgaande in donker goudbruin met brede schachtstreep, met dien verstande dat de buitenste zwarte omzoming dermate breed is, dat de halskraag zwart toont; iets bruin in het bovenste gedeelte van de hals is toegestaan; veren aan de voorzijde van de hals donker goudbruin met brede groenglanzende omzoming en daarbinnen een smallere soortgelijke zoming, evenwijdig aan de buitenste.

Rug-, schouder-, zadel-, vleugeldek-, borst-, buik-, dij- en flankveren: donker goudbruin met dubbele groenglanzende zwarte zoomtekening waarvan de buitenste, welke langs de rand van de veer loopt, breder is dan de binnenste, welke er evenwijdig aan loopt. De grote veren van het zadel en die van de benedenborst hebben bovendien een groenglanzend zwarte streep langs de schacht, welke ter plaatse ook zwart is.

Staart: stuurveren zwart met uitzondering van de bovenste veer aan weerszijden, die onregelmatig is getekend met donker goudbruin; staartdekveren dubbel gezoomd en bovendien voorzien van een groenglanzende zwarte streep langs de schacht, de schacht is ter plaatse zwart.

Vleugels: grote slagpennen: binnenvaan zwart; buitenvaan donker goudbruin; kleine slagpennen: binnenvaan zwart; buitenvaan donker goudbruin met enige grove zwarte tekening, die om de punt van de veer heen loopt.

Donspartij: zwartgestippeld met donker goudbruin.

ü  Ernstige fouten bij de haan

Wit in staart- en slagpennen; te veel rood in hals- en zadelbehang; ontbreken van tekening in hals- en zadelbehang, rug en schouderveren zowel aan de voor- als aan de achterzijde van de veer waarvan de buitenste omzoming zwart moet zijn; schachtkleur te licht: ontbreken van het bruin in grote en kleine slagpennen.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Te zware, onregelmatige, niet geheel omlopende buitenste omzoming; ontbreken van de binnenzoom; donker roodbruine of harde roestrode veerkleur; te lichte veerkleur; te veel bruin in de hals; sterke pepering in de veerkleur; te lichte schachtkleur.

o   Fouten bij de haan

Iets bruin in borst-, buik- en dijbevedering; te veel zwart in hals- en zadelbehang; zoomtekening in de vleugelband; geringe schimmelkleur in de slagpennen; te weinig tekening in hals- en zadelbehang, rug- en schouderveren; schachtkleur iets te licht.

o   Fouten bij de hen

Dezelfde doch in mindere mate aanwezig.

Noot: Bij de beoordeling van de dubbelgezoomde kleurslag moet aan de kleur van het donker goudbruin de nodige aandacht worden besteed. Een egale grondkleur wordt op hoge prijs gesteld.