Stettiner Tuimelaar

c 03-17

D 912

Land van oorsprong: Polen, Szczecin, de voormalige Duitse stad Stettin.

Algemeen voorkomen: Klein, kort in alles, lage stand, licht afhellende houding, met licht afgeronde, dobbelsteenvormige kop, kortsnavelig.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Klein, kort in alles.

Laag; licht afhellende houding.

Dobbelsteenvormig, de kanten licht afgerond, hoog en breed voorhoofd.

Parelkleurig bij alle kleuren na te streven.

Smal en grijsblauw; vleeskleurig bij rood, geel, geelgeband en isabel.

Vrij kort, dik en stomp; iets naar beneden gericht; vleeskleurig bij rood, geel, geelgeband en isabel; donker bij de donkere kleurslagen.

Goed ontwikkeld.

Middellang.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond en vooruit gedragen.

Breed in de schouders, iets afvallend.

Kort; vleugeldracht normaal.

Kort; staardracht normaal.

Kort.

Goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, blauw bronsgeband (blauw met rode banden);

Ø  Blauwschimmel (uilig), roodzilver schimmel, geelzilver schimmel, blauwgestorkt geband (lichtuilig), licht ooievaar (gestorkt);

Ø  Roodgeband, geelgeband;

Ø  Rood-, geel-, isabel- en lichtblauw witgeband;

Ø  Zwart-, dun-, rood-, geel- en koper lichtgetijgerd;

Ø  Zwart-, dun-, rood-, geel- en koper donkergetijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, geel- , koper-, uilig- en blauwschimmel witbuik.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Roodgeband en geelgeband: roomwit met rode respectievelijk gele banden; kleurspatten op de hals en in de nek zijn toegestaan.

Witgeband: banden bij voorkeur smal en doorlopend.

Witbuik: wit onderlichaam ongeveer vanaf het midden van de voorhals tot aan de aars (kievit-getekend).

Fouten:

Grof of lang lichaam; ronde of op de schedel ingedrukte kop; lange en/of dunne snavel; te lange bevedering; incorrecte vleugeldracht; ernstige tekening afwijkingen; afwijkende kleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Kopvorm

ü  Snavel

ü  Type en stand

ü  oogkleur

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:  7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Fokkers Frisia