Andalusiër krielen

   

Herkomst: Omstreeks 1920 op Duitse tentoonstelling geëxposeerd. Later o.a. in Nederland van betere kwaliteit gefokt.

Algemene indruk: Slank dwerghoen met vrij opgerichte, levendige houding, middelhoog gesteld. Fraai gezoomd blauw.

Vormbeschrijving:

Romp

Kop

Kam

 

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

 

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

 

Borst

Vleugels

 

 

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

gestrekt, diep, goed gevuld, van voren naar achteren smaller wordend.

Middellang, gezicht glad, fijn van weefsel; rood.

Enkel, middelgroot, glad rechtop gedragen; regelmatig en diep getand met vijf tanden; kamhiel goed ontwikkeld, zonder insnijdingen, enigszins de buiging van de nek volgend zonder daarop te rusten.

Middellang, stevig, goed gebogen; blauwachtig hoornkleurig.

Middellang, fijn van weefsel; rood; reiken tot beneden de oorlellen.

Middelgroot, amandelvormig, met iets verbreed boveneinde; glad, vrijwel vlak aanliggend; wit.

Levendig van uitdrukking; roodbruin.

Vrij lang tot lang, goed gebogen; rijk halsbehang, dat de schouders goed bedekt.

Vrij lang, tamelijk breed over de gehele lengte, doch duidelijk breder tussen de schouders, loopt iets af naar de staart; zadel vrij breed; zadelbehang goed ontwikkeld.

Breed, diep, goed gewelfd, hoog en goed naar voren gedragen.

groot, goed aangetrokken tegen het lichaam gedragen; grote en kleine slagpennen breed.

Breed.

Vrij groot en vol; enigszins gespreid, niet te hoog gedragen; sikkels lang, goed gebogen; staartdekveren talrijk en goed ontwikkeld.

Matig ontwikkeld.

vrij lang en slank.

Lang, goed uit elkaar en recht onder het lichaam geplaatst;

Vier tenen; leiblauw.

Vol en goed aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Bij de hen staat het voorste deel van de kam rechtop en het overige deel van de kam valt geleidelijk naar één zijde om.

Ernstige fouten

Te kort van bouw, zeer lage of zeer hoge stelling.Rood in oorlellen voor meer dan 1/3 deel van het oppervlak.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; staande kam bij de hen..

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 800 - 900  gram

Haan:   13 mm

Hen:  700 – 800 gram

Hen:   11 mm

Kleurslag: Gezoomd blauw

Kleur en tekening van de haan en hen

Lichaamsbevedering gelijkmatig middenkleurig leiblauw; iedere veer zeer donker glanzend blauwzwart omzoomd. Hals- en zadelbehang van de haan en halskraag van de hen tonen donkerder.

Ernstige fouten

Geheel of gedeeltelijk witte, zwarte of andere gekleurde veren; te donkere of roestkleurige gondkleur; ontbrekende, te zwakke of te onscherp begrensde omzoming.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig.

speciaalclub

Overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia