6. Gele van Bourgondië

c 02-21

 

Rasinformatie

Oorsprong: Frankrijk
Gewicht: tussen 3,5 en 5 kilo
Kleuren: Geel, in sommige landen met een wat rodere vachtkleur.
Karakter: Dit ras wordt zelden als gezelschapskonijn gehouden.
Bijzonderheden: Een konijnenras waarvan de stamboom zeer ver teruggaat, maar het ras is in veel landen nog niet erkend.
Een Gele van Bourgondië als huisdier: Het zijn konijnen, die het liefst samenwonen met een maatje, ze genieten van de aandacht van elkaar. Alleen vervelen ze zich snel. Het zijn konijnen met een aanhankelijk karakter. Ze houden niet van optillen.

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

Fokkers Frisia

 

 

6. Gele van Bourgondië

Genetische symbolen:

Voor geel

ABCDe

AbCDG

 (Int.)

(Duits)

ABCDe

AbCDG

Pos.

Onderdeel

Punten

1.

Gewicht

10 punten

2.

Type, bouw en stelling

20 punten

3.

Pels en pelsconditie

20 punten

4.

Kop en oren

15 punten

5.

Dek- en buikkleur

15 punten

6.

Tussen- en grondkleur (rozet)

15 punten

7.

Lichaamsconditie en verzorging

5 punten

 

TOTAAL

100 punten

c 02-21 

 

Het land van oorsprong is Frankrijk. Is in Nederland erkend in 1933

 

 

1. Gewicht : Het gewicht is 3,50 tot 5,00 kg.

Puntenschaal voor het gewicht:

 

Gew. (kg)

3,50 – 3,75

3,75 – 4,00

4,00 – 5,00

Punten

8

9

10

 

2. Type, bouw en stelling

Het type is matig gestrekt (typegroep B), De voorhand is breed, en de achterhand is sterk ontwikkeld, als waarborg voor een goede vleesaanzet. De benen zijn kort en krachtig. De staart is flink ontwikkeld en wordt strak en recht tegen de achterhand gedragen. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel.

Bij overjarige vrouwelijke dieren is een geringe wamaanzet of halskraagje toegestaan.

 

3. Pels en pelsconditie

De pels is iets langer dan normaal en heeft een lengte van ongeveer 3,5 cm. De pels is zeer dicht ingeplant en slaat bij terugstrijken niet direct terug, maar neemt dankzij het rijke onderhaar langzaam de natuurlijke ligging weer in.

Pelsconditie: zie het algemeen gedeelte.

 

4. Kop en oren

De kop is krachtig ontwikkeld met breed voorhoofd en een brede snuit. De kaken en wangen zijn sterk ontwikkeld. Het neusbeen is iets gebogen. De oren zijn vlezig van structuur, relatief breed, met lepelvormige afgeronde oortoppen, goed behaard en worden V-vormig gedragen. De oorlengte is 9,5 – 15 cm, ideaal is 13 - 14 cm.

 

5. Dek- en buikkleur

De dekkleur is zuiver geel, egaal van neuspunt tot staarteinde uitgezonderd de achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen en de onderzijde van de kop welke wit zijn. De kaakranden en de oogringen zijn ook wit en zijn smal. De kleur van de buik en de onderzijde van de staart is wit tot aan de haarbasis. De oogkleur is bruin. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn geel m.u.v. de snorharen in de kaakrand. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

 

6. Tussen- en grondkleur

De tussenkleur volgt de dekkleur en zet zich zo ver mogelijk tot de haarbasis voort. Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter. De grondkleur van het dek is roomkleurig tot wit en niet scherp begrensd. De grondkleur aan de buik is wit.

 

7. Lichaamsconditie en verzorging : Zie algemene gedeelte.

 

Lichte fouten

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Iets korte pels. Iets weinig onderhaar. Iets rode dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Enkele afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Enkele witte of enkele licht getopte haren. Iets lichte nuancering op de voorbenen. Iets donkere ticking op kop. Iets donkere ticking op oorranden. Iets donkere ticking op dek. Iets brede witte kaakranden. Iets lichtgekleurde wangen. Iets lichte borstkleur. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd die in de kaakrand staan. Iets donkere tussenkleur. Iets lichte tussenkleur.

Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.

 

Zware fouten

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Te korte pels. Te weinig onderhaar. Te rode dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Zwart omzoomde oren. Te veel donkere ticking. Te veel afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Te brede lichtgekleurde kaakranden. Te licht gekleurde wangen. Witte strepen op de voorbenen. Anders dan witte buikkleur. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd die in de kaakrand staan. Te donkere tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Grauwe of blauwe grondkleur dek. Anders dan witte onderkleur aan buik. Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte.

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

projectCH2018