Altstämmer Tuimelaar

c 03-17

D 907

Land van oorsprong: waarschijnlijk Klein Azië, in Berlijn veredeld.

Algemeen voorkomen: Klein, gedrongen; lage stand, licht afhellende houding; sidderhals, ronde kop, kortsnavelig.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

 

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Borst

 

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Klein, gedrongen.

Lage stand, licht afhellende houding.

Rond, breed met bolle wangen; breed, hoog en steil voorhoofd; gladkoppig of met schelpkap.

Parelogen; bij wit donker.

Naar verhouding breed, maar vlak aanliggend en met fijne structuur; bleek tot roodachtig.

Vrij kort, dik en stomp; een stompe hoek met het voorhoofd vormend; licht naar beneden gericht; licht vleeskleurig; bij zwart en blauw is zwarte aanslag toege-staan.

Goed ontwikkeld.

Middellang, licht naar achteren gebogen; in actie sidderhalzig.

Breed, goed gerond en naar voren tredend met soms een lichte verticale borstnaad.

Kort en breed, vaak hol of met opgezette stuitbevedering.

Breed en kort; vleugeldracht normaal.

Kort; staartdracht normaal.

Kort, bekousd, korte voetbevedering.

Kort maar goed ontwikkeld

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, geel, dun, bruin;

Ø  Blauw zwartgeband, blauw gekrast;

Ø  Zwart-, rood-, bruin-, dun-, geel- en blauw geëksterd;

Ø  Zwart-, rood-, bruin-, dun-, geel- en blauw witpen;

Ø  Zwart-, rood- en geel donkergetijgerd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren bij voorkeur intensief, respectievelijk zuiver.

Geëksterd: gekleurde kop, hals, borst en schouders, rug en staart; witte buik, voetbevederd, vleu-geldekveren, slagpennen en of een meer of minder grote vlek op de voorhals, die ook kan ont-breken. Naar een correcte tekening dient te worden gestreefd.

Witpen: aan elke vleugel enkele buitenste slagpennen wit zonder schakelpennen daartussen. Het onderste gedeelte van de voetbevedering mag wit zijn. Witte aarsvlek is geoorloofd.

Donkergetijgerd: kop en hals met weinig wit; op de vleugelschilden wit overheersend.

Fouten:

Grof of te lang lichaam; te hoge stand; smal voorhoofd, afgeplatte kop; te rode oogkleur; spitse, dunne of lange snavel; te lange bevedering; onbevederde benen of te lange voetbevedering; niet correcte vleugeldracht.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Kopronding en breedte

ü  Snavel

ü  Type en stand

ü  Voetbevedering

ü  Oogkleur

ü  Kleur en tekening

Ringmaat: 8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars A-D