Kiskunfelégyhazer Tuimelaar

c 06-20

SBI: H / 858

Land van oorsprong: Hongarije, de stad Kiskunfelégyhaza

Algemeen voorkomen: Nauwelijk middelgroot, gedrongen; krap middelhoge stand, houding bijna horizontaal, gekapt.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Keel

Hals

Borst

Rug

 

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Breed, kort, krachtig

Niet te hoog, bijna horizontaal.

Gerond, breed voorhoofd, met dichte, boven de kop uitstekende schelpkap met aan weerszijden goed ontwikkelde rozetten.

Bij geëksterd en wit donker; bij de overige kleuren parelkleurig.

Smal; bleek tot iets roodachtig.

Krap middellang en krachtig aan de basis; een stompe hoek met het voorhoofd vormend; vleeskleurig.

Weinig ontwikkeld, glad.

Goed uitgesneden

Kort, naar verhouding dik.

Breed, goed gerond, naar voren gedragen.

Breed in de schouders, naar achteren versmallend, slechts weinig afhellend.

Gespierd, vleugeldracht normaal.

Gesloten; niet te lang, staartdracht normaal.

Kort, nagels blank.

Breed, rijk ontwikkeld, goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, geel en blauw zwartgeband;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, zilver, blauw, blauwzilver, andalusisch blauw en blauwgekrast- geëksterd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Geëksterd: wit moeten zijn: de binnenzijde van de kap, kop, voorhals tot aan het midden van de krop (slab), buik, rug en vleugels. De achterzijde van de kap, nek, onderste halszijde, borst, schouderbevedering (hart) en de staart met bovendek gekleurd; naar een gekleurde kiel wordt gestreefd. Voorts een bij de neusdoppen beginnende breed aangezette snip, die de oogranden niet mag raken of een kleine 11/2 cm brede vlek midden op de schedel (kroon)..

Fouten:

Grof, smal of lang lichaam; lange hals; hoge stand; lange of smalle kop; dunne, onderbroken of laag aangezette kap; lange snavel; niet correcte vleugeldracht; grove tekeningfouten, matte of onzuivere kleur; slechte of ontbrekende rozetten.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop

ü  Kap, rozetten en snavel

ü  Kleur en tekening

ü  Ogen en oogranden

Ringmaat:  7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars E-K