Rafeño Kropper

c 02-17

E 335

Land van oorsprong: perfectie in Spanje, Andalusië.

Algemeen voorkomen: Middelgrote, relatief robuuste duif met brede, hoog gedragen borst. Lage stand, opgerichte houding. Massieve kop met brede korte snavel.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

 

Snavel

Neusdoppen

 

 

Hals

Kropvel

 

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Middelgroot robuust type.

Laag; opgerichte houding.

Kort; brede, iets afgeplatte, licht over de ogen stekende bovenschedel; recht afvallend achterhoofd.

Rood; bij wit donker.

Bleek; glad, mogen grover bij overjarige dieren; de mondhoeken zo dicht mogelijk benaderend.

Kort, breed, gekromd.

Boven breder dan de snavel; aan de ondersnavel (tenminste aanzet tot) 3 wrat-ten; in het midden een grote en kleinere aan de zijkanten. Bij doffers van drie jaar en ouder mag een volledig ontwikkelde wratstructuur worden verlangd.

Middellang.

Niet opgeblazen, neerhangend, ruim, niet peervormig, iets onder de borst uitkomend; in het midden een verticale plooi.

Breed, vooruittredend en opgericht gedragen.

Breed, met de staart een rechte afhellende lijn vormend.

Vrijwel tot het staarteinde reikend, vleugeldracht normaal.

Korte, brede staartpennen; staartdracht normaal.

Kort, stevig, voeten onbevederd.

Zacht, zijdeachtig, niet sponzig.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, bruin, dun, kaki;

Ø  Blauw zwartgeband, bruinzilver geband, blauwzilver donkergeband, kakizilver geband;

Ø  Blauw-, bruinzilver-, blauwzilver- en kakizilver gekrast.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard.

Fouten:

Te lang en/of te smal lichaam; te weinig actie; niet correcte vleugeldracht; smalle kop; te lange of dunne snavel; ontbrekende wratten bij volwassen dier; ontbrekende krop, te laag gedragen krop; te hoge stand; slechte kleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Snavel en wratten

ü  Krop

ü  Ogen en oogranden

ü  Benen

ü  Kleur

Ringmaat:     8 mm.

Toegevoegde Raskenmerken:

Temperamentvolle duif; vliegt, bij vrije vlucht korte trajecten vanaf het hok. Komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen