Saksische Geëksterde Kleurduif

c 02-17

D 476

Land van oorsprong: Duitsland, Saksen, Thüringen.

Algemeen voorkomen: Krachtig, diepgesteld veldduiventype met bijna horizontale houding en goed ontwikkelde voetbevedering

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Krachtig veldduiftype.

Diepgesteld; bijna horizontale houding.

Langwerpig rond met matig hoog, gewelfd voorhoofd, ongekapt.

Donker.

Smal, licht tot roodachtig.

Middellang, bij rood en geel vleeskleurig, zwarte bovensnavel bij zwart en blauw, ondersnavel vleeskleurig.

Middellang, aan de basis fors, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond, diep en naar voren gedragen.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Krachtig met brede veren, vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang, voetbevedering goed ontwikkeld met brede, zijwaarts groeiende veren, goed overbouwd, gerond, gesloten en aansluitend aan de gierhakken.

Rijk ontwikkeld, goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, blauw, rood en geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De lakkleuren zuiver en glansrijk; blauw licht, gelijkmatig met zwarte staartband. Snip, hals, borst, rug, schouderbevedering (hart), staart met boven- en onderstaartdek (kiel) gekleurd. De snip vrij van de oogranden. Borstaftekening laag; schouderhart symmetrisch. Kop, vleugels, buik, dijen en voetbevedering wit.

Fouten:

Klein lichaam; hoge stand; matte of onzuivere kleur; witte rug; schimmel in de staart, wit in de kiel; ontbrekende of rijkelijk grote snip; witte slab; gekleurde flanken, dij- en/of voetbevedering; erg breed, onregelmatig schouderhart; korte sprietige, naar voren stekende, onregelmatig gevormde of sterk beschadigde voetbevedering; slecht afgedekte rug; aanduiding van ballon; donker aangelopen oogrand; onzuivere snavelkleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Voetbevedering

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  11 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Saksische kleurduiven