Thüringer Eenkleurige Veldduif

c 02-17

D 450

Land van oorsprong: Duitsland, Thüringen

Algemeen voorkomen: Krachtig veldduiventype met middelhoge stand en bijna horizontale houding; kaalbenig of voetbevederd.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Krachtig veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Langwerpig gerond; ongekapt of met schelpkap, door rozetten begrensd.

Oranje.

Smal, licht tot donker naar gelang de kleur van de bevedering.

Middellang, licht bij licht- en geelgrondkleurige, hoornkleurig bij zilver en geleeuwerikt, donker bij blauwkleurig, blaauw, blauwgekrst en blauwschimmel.

Weinig ontwikkeld.

Middellang, aan de basis krachtig, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Lang, breed, vleugeldracht normaal.

Staartdracht normaal.

Middellang, geronde, gesloten en goed overbouwde voetbevedering aansluitend aan de gierhakken, of kaalbenig.

Rijk ontwikkeld, glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Doffers: lichtgrondkleurig, geelgrondkleurig, blauwgrondkleurig.

Ø  Duivinnen: blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, blauw gekrast en geleeuwerikt.

Ø  Niet geslachtsgebonden: blauw schimmel (uilig).

Kleur en tekening:

De kleuren teer en zuiver zonder witte veren. Karakteristiek zijn: de zilverkraag op de achterhals bij de lichte kleurslagen, de gele of bruinrode halvemaanvormige vleke op de voorhals en de grijze tot zwarte staartband bij alle kleurslagen.

Dofferkleuren:

Zilverkleurig: Grondkleur licht meelkleurig, gele halsvlek, gele banden, tere zilverkraag op de achterhals, de einden van de slagpennen grijs gezoomd; staartband zachtgrijs begrensd en doorlopend.

Geelgrondkleurig: Grondkleur, banden, slagpennen en staartband als bij lichtgrondkleurig. Schilden met extreem lichte krassing, die zich als geel vleugelpatroon toont. De roomkleurige halsvlek loopt daardoor tot in de nek door.

Blauwgrondkleurig: blauwgrijze grondkleur, goed zichtbare zilverkrans op de achterhals; halsvlek roodbruin, vleugelschilden regelmatig gewolkt, lichte banden door lichtere verranden staartband donker, begrensd en doorlopend.

Duivinnenkleuren:

Zilverkleurig: Grondkleur zilvergrijs, halsvlek geel, zilverkraag op de achterhals; vleugelbanden donker; slagpennen en staartband donker.

Geleeuwerikt: gelijk zilverkleurig, maar dan met donkergrijs kraspatroon.

Blauw zwartgeband: grondkleur blauw, niet gewolkt; halsvlek bruinrood, vleugel- en staartban-den zwart.

Blauw gekrast: grondkleur lichtgewolkt blauw, halsvlek bruinrood, vleugelpatroon en staartban-den zwart.

Blauw schimmel (uilig): grondkleur blauw met meer of minder witte spikkels in de lichaamsbevedering; vleugel- en staartbanden donker.

Fouten:

Klein lichaam, gebrekkige kap, veerstoppels aan de voeten bij kaalbenige, te korte of open voetbevedering bij de voetbevederde, alle afwijkingen bij de gevestigde kleuren en vleugelpa-tronen, in de achterhals sluitende halsvlek, behalve bij geelgrondkleurige, erg uitgelopen hals-vlek, te intensief gekleurde staart- of vleugelbanden bij de doffers, behalve bij blauwschimmel, ontbreken van de zilverkraag bij blauw-, geel- en lichtgrondkleurigen, te duidelijk vleugelpatroon bij geel- en blauwgrondkleurige.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grondkleur

ü  Halsvlek

ü  Banden en vleugelpatroon

ü  Voetbevedering

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  voetbevederde 10 mm, kaalbenige 8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Thüringer kleurduiven