Thüringer Monnikduif

c 02-17

D 462

Land van oorsprong: Duitsland, Thüringen.

Algemeen voorkomen: Slank veldduiventype met middelhoge stand en bijna horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Slank veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Smal, langwerpig gerond, met tamelijk hoog voorhoofd; ongekapt of met puntkap.

Donker.

Smal, vleeskleurig tot rood.

Middellang, slank, licht.

Weinig ontwikkeld.

Middellang, vol uit het lichaam tredend, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Vol, rond, iets naar voren gedragen.

Breed in de schouders, licht afhellend.

Niet tot het staarteinde reikend, vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang, nagels licht.

Strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband, blauwzilver donkergeband, geelzilver geband;

Ø  Blauw-, roodzilver-,blauwzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Zwart-, rood-, geel- en blauwzilver witgeband;

Ø  Zwart-, rood- en geel witgeschubd;

Ø  ALLEEN GLADKOP: blauw ongeband, blauw witgeband en blauw witgeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Blauw, blauw-, rood- en geelzilver met schone, niet gewolkte vleugelschilden. De zilvers met intensieve hals- en borstkleur in de overeenkomstige grondkleur. De banden smal, zuiver, lang en zo mogelijk gescheiden. De kop, binnenkant van de kap, aan elke vleugel 8 – 10 aaneenge-sloten buitenste slagpennen en de staart met boven- en onderstaartdek wit. De overige bevedering gekleurd.

Fouten:

Te klein, te vlak voorhoofd, aangelopen snavel, matte kleur, te diepe of onregelmatige kopafte-kening, witte rug, gekleurd bovenstaartdek, te korte banden, roestige banden, schub- of kraste-kening, minder dan 8 en meer dan 10 witte slagpennen per vleugel, wit in de buikbevedering; erg witte sokjes.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Kap

ü  Snavel- en oogkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Thüringer kleurduiven