Thüringer Ooievaarduif

c 06-20

D 457

Land van oorsprong: Duitsland, Thüringen.

Algemeen voorkomen: Krachtig veldduiventype met middelhoge stand en bijna horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Langwerpig, goed gerond; ongekapt.

Donker.

Smal, vleeskleurig tot rood.

Middellang, vleeskleurig bij rood en geel; bovensnavel zwart bij zwart en blauw; ondersnavel vleeskleurig.

Weinig ontwikkeld.

Middellang, aan de basis krachtig, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Lang, vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang, nagelkleur onbelangrijk.

Lang, goed ontwikkeld, glad aanliggend; bij zwart, rood en geel zijn vetschachten toegestaan.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, blauw en blauwzilver.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Grondkleur wit; de voorhoofdsnip gekleurd en aan elke vleugel 13 – 15 aaneengesloten buitenste slag- en mantelpennen, hun dekveren (bij gesloten vleugel onzichtbaar) en de duimveren met de daaromheen liggende kleine dekveren gekleurd, bij gesloten vleugels, aan de vleugelonderrand een gekleurde driehoek vormend. Snip boven de neusdoppen aangezet, ongeveer tot midden boven de ogen reikend, vrij van de oogranden en snavelhoeken.

Fouten:

Klein lichaam; grove of platte kop; donker aangelopen oogranden; gevlekte ondersnavel, aange-lopen bovensnavel bij rode en gele, slechte doorgekleurde bovensnavel bij zwart en blauw. Veerstoppels aan de voeten; gebrekkig gevormde snip; gekleurde baard, sterke afwijkingen in het aantal geëiste gekleurde slagpennen, gekleurde dekveren van de mantelpennen; erg onregelmatige of ontbrekende vleugeldriehoek; matte of onzuivere kleur, schimmel of roest in de slagpennen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Snavel- en oogkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Thüringer kleurduiven