Thüringer Snipduif

c 02-17

D 460

Land van oorsprong: Duitsland, Thüringen.

Algemeen voorkomen: Krachtig, langgestrekt veldduiventype met middelhoge stand en bijna horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig, langgestrekt veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Langwerpig, goed gerond; ongekapt.

Donker.

Smal, rood

Middellang, vleeskleurig bij rood en geel;bovensnsavel zwart bij zwart en blauw, donker hoornkleurig bij blauwzilver. Ondersnavel steeds vleeskleurig.

Weinig ontwikkeld.

Middellang, aan de basis krachtig, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Lang,maar niet tot het staarteinde reikend; vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang, nagelkleur van geen betekenis.

Lang, goed ontwikkeld, glad aanliggend; bij zwart, rood en geel zijn vetschachten toegestaan.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel; blauw- en blauwzilver.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

De lakkleuren zuiver met veel glans, blauw en blauwzilver licht met zwarte respectievelijk donkere staartband, het staarteinde moet weer licht zijn. De staart met boven- en onderstaartdek (kiel) en de voorhoofdsnip gekleurd, de overige bevedering wit. Scherpe en rechte aftekening van de staarttekening op de stuit en bij de aars. Snip boven de neusdoppen aangezet, ongeveer tot midden boven de ogen reikend, vrij van de oogranden en mondhoeken.

Fouten:

Klein of smal lichaam; grove kop, platte kop; te brede, grove, donker aangelopen of erg bleke oogranden; bij rood en geel aangelopen, bij zwart, blauw en blauwzilver niet doorgekleurde bo-vensnavel, aangelopen ondersnavel; dikke hals; niet correct afgedekte rug; veerstoppels aan de voeten; erg lange, brede, scheve, te kleine of te breed aangezette snip, matte of onzuivere kleur, schimmel in de staart, bovenstaartdek of kiel, gekleurde veren in wit verlangde bevedering.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Tekening

ü  Kleur

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Thüringer kleurduiven