Thüringer Witstaart

c 02-17

D 452

Land van oorsprong: Duitsland, Thüringen.

Algemeen voorkomen: Krachtig veldduiventype met middelhoge stand en bijna horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Langwerpig, goed gerond, ongekapt.

Oranje.

Smal, bij rood en geel bleek tot roodachtig, bij de andere kleurslagen donker.

Middellang, licht bij rood en geel (bij rode duivinnen is een iets aangelopen sna-vel toegestaan); bij blauwzilvers donker hoornkleurig, bij de andere kleurslagen zwart.

Weinig ontwikkeld.

Middellang, aan de basis krachtig, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Lang, breed; vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang, nagelkleur van geen betekenis.

Goed ontwikkeld, glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel; blauw ongeband, blauwzilver ongeband;

Ø  Blauw geband, blauwzilver donkergeband;

Ø  Blauw-, blauwzilver gekrast;

Ø  Blauw bronsgeband;

Ø  Zwart-, blauw en blauwzilver witgeband;

Ø  Zwart-, blauw en blauwzilver witgeschubd;

Ø  Koper.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver. De lakkleuren met veel glans; blauwe, blauwzilver, roodzilver en geelzilver met schone, niet gewolkte vleugelschilden. Alle banden schoon, smal, lang en gescheiden; gekrast met scherp en regelmatig vleugelpatroon. Bronsgeschubd en sulfurge-schubd met donkere zoom om het vleugelpatroon. Koper met glanzend zwarte lichaamskleur, de vleugelschilden kastanjebruin met zwarte veerpunten of zoom; de buitenvanen van de slagpennen zwart met of z\onder bruine vinktekening, de binnenvanen bruin. De snip en de staart met bovenstaartdek wit; de overige bevedering, inclusief het onderstaartdek (kiel) gekleurd; alle kleurscheidingen strak; iets lichte kiel bij geschubde is toegestaan.

Fouten:

Klein lichaam; lichte bovensnavel bij blauwe, zwarte en koper; aangelopen snavel bij rood en geel; stoppels aan de voeten; gewolkt of roetig blauw, matte kleur; witte spikkels aan de kop; ontbrekende of gebrekkige snip; wit in de kiel of bij de aars; schimmelige kiel, behalve bij geschubd; gekleurde staartveren; gebrekkig vleugelpatroon; aanzet tot derde band, aanzet tot banden bij ongeband

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Thüringer kleurduiven