Thüringer Zwaluw

c 02-17

D 456

Land van oorsprong: Duitsland, Thüringen.

Algemeen voorkomen: Krachtig veldduiventype met middelhoge stand en bijna horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Langwerpig, goed gerond, breed, gewelfd voorhoofd, ongekapt of met vrijstaande schelpkap, begrensd door rozetten.

Donker.

Smal, vleeskleurig tot rood.

Middellang, vleeskleurig bij rood en geel; bovensnavel zwart bij zwarte en blauwe kleurslagen, donker hoornkleurig bij blauwzilver en roodzilver kleursla-gen, licht hoornkleurig bij geelzilvers. Ondersnavel steeds vleeskleurig.

Weinig ontwikkeld, wit bepoederd.

Middellang, aan de basis krachtig, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Lang, vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang, nagelkleur van geen betekenis.

Goed ontwikkeld, glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel; blauw ongeband, blauwzilver ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband, blauwzilver donkergeband, geelzilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Blauw bronsgeschubd, blauwzilver sulfurgeschubd, blauw rozegeschubd;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver witgeband;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver witgeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver. De lakkleuren zuiver met veel glans en, behalve de witgebande en witgeschubde, met doorgekleurde ondervleugels; enkele witte veren zijn toegestaan. De kleur van de ondervleugel is bij de andere kleurslagen niet van betekenis. Banden schoon, smal, lang en gescheiden. Gekraste en witgeschubde met schoon regelmatig vleugelpatroon. Zwart-witgeschubd met vinktekening. Bij brons- en sulfur en rozegeschubd vleugelpatroon met donkere zoom.

De kopplaat, vleugels, inclusief de duimveren gekleurd, behalve de schouderbevedering, die een breed, goed gerond en aan de staartzijde gesloten wit “hart” vormt, zodat de vleugels lang en smal lijken. Aftekening van de gekleurde kopplaat vanaf de snavelhoeken door of onder de ogen langs tot aan de witte kap, bij gladkop op het achterhoofd goed afgerond.

Fouten:

Kort of klein lichaam; smalle scheve kap, gekleurde veren in de kap, ontbrekende rozetten; gevlekte ondersnavel, aangelopen snavel bij rode en gele, niet doorgekleurde bovensnavel bij zwarte en blauwe kleurslagen; veerstoppels aan de voeten; te korte of scheve kopplaat; gekleur-de hartveren, te klein of niet gesloten schouderhart; bij alle lakkleuren zonder vleugelpatroon veel wit in de ondervleugels, witte duimveren, gekleurde veren in de wit verlangde veervelden; matte of onzuivere kleur, aanzet tot derde band, aanzet tot banden bij ongebande, roest in de banden, ontbrekende bandzoom bij blauw en blauwzilver met wit vleugelpatroon; roest in de slagpennen (bij brons- en sulfurgeschubde alleen, indien zichtbaar bij gesloten vleugels), schimmel in de slagpennen (bij wit vleugelpatroon alleen, indien zichtbaar bij gesloten vleugels).

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kleur

ü  Tekening en vleugelpatroon

ü  Kap

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Thüringer kleurduiven