Syrische Frisé-Wamduif

c 02-17

 

Land van oorsprong: Midden-Oosten

Algemeen voorkomen: Krachtige duif met middelhoge stand, opgerichte houding, uitgespro-ken keelwam en markante kop. Hoofdkenmerk wordt gevormd door de licht gekrulde veren van het vleugelschild.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig type

Middelhoog; opgerichte houding.

Krachtig, licht gewelfd. Voorhoofd en snavel vormen een schuin oplopende rechte lijn, die gehoekt overgaat in de afgevlakte schedel en vervolgens in het geronde achterhoofd.

Donker.

Fijn, bleek.

Krachtig, middellang; licht, bij bont naar gelang tekening licht of donker. Bij gemaskerd en bont is aangelopen ondersnavel toegestaan.

Krachtig, ruim middellang.

Goed ontwikkelde keelwam vanaf de basis van de snavel.

Breed, gerond, opgetrokken gedragen.

Breed in de schouders, licht afhellend.

Krachtig, boeg iets voorstaand, verdere vleugeldracht normaal.

Iets te lang of te smal, staartdracht normaal.

Krachtig, ruim middellang.

Goed aanliggend, over het gehele vleugelschild bij voorkeur gelijkmatig verdeelde lichte krulling, niet doorgekruld. Verder normaal bevederd.

Kleurslagen:

Ø  Eenkleurig wit (abiad);

Ø  Gemaskerd (abusch, abrasch);

Ø  Zwart, dominant rood, dominant geel, blauw, blauwzilver, roodzilver, geelzilver;

Ø  Bont (asch’ari) in:

·       Zwartbont, dominant roodbont, dominant geelbont;

·       Blauwbont zwartgebond, blauwzilverbont donkergeband; roodzilverbont geband, geelzilverbont geband;

·       Blauwbont gekrast, roodzilverbont gekrast, geelzilverbont gekrast.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Gemaskerd: aan weerszijden van de kop een gekleurde vlek, die of wel aan de snavelhoek of wel onder de snavel begint, onder de ogen tot aan het oor loopt en de wangen bijna vult.

De tekening mag boven de ogen een wenkbrauw vertonen. De vlekken bij voorkeur gelijkmatig; ze mogen elkaar op de keel of nek niet raken. Een uitzondering vormt een “ketting” op oog-hoogte over het achterhoofd. Staart gekleurd.

Bont: bij voorkeur eenzelfde masker, (waarbij de vlekken elkaar mogen raken) en op het lichaam meer of minder regelmatig verdeelde, gekleurde vlakken. Staart gekleurd.

Fouten:

Klein of smal lichaam; horizontale of sterk afhellende houding; afwezige, te weinig afvallende of zeer onregelmatige krulling; weinig ontwikkelde of ontbrekende wam; te smalle kop, kneep of deuk in de voorkop; ronde schedel; grove oogranden; lange, dunne snavel; aangelopen snavel bij wit; afwezige of zeer onregelmatige, ongelijke wangvlekken; onzuivere kleuren; onvolledige tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, grootte, stand en houding

ü  Kopvorm

ü  Keelwam

ü  Bevedering (krulling)

ü  Tekening en kleur

ü  Snavel en ogen

Een perfecte, goed begrensde tekening is zeldzaam. Een masker met licht onregelmatige omtrek is geen fout.

Ø  De gemaskerde kleurslag verdient bij gelijke beoordeling de voorkeur.

Ringmaat:   9 mm.

Aanvullende informatie:

Bij doffers is het aanbrengen van originele versierselen op de wijze, zoals in het land van herkomst toegestaan. (Culturele uiting). De NBS-ring moet leesbaar blijven.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven