Zürcher Witstaart

c 03-20

CH 430

Land van oorsprong: Zwitserland, kanton Zürich.

Algemeen voorkomen: Slank, actief veldduiventype met krap middelhoge stand, bijna horizontale houding en bekousde benen.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Slank veldduiftype

Krap middelhoog; bijna horizontale houding.

Goed gerond; steil oplopend voorhoofd, ongekapt.

Donkerbruin.

Fijn, kleur onopvallend; aangepast aan de bevedering.

Middellang, slank, afhankelijk van de veerkleur blank tot zwart. Het verlengde van de snavellijn moet door de onderste helft van het oog lopen.

Fijn.

Middellang, slank.

Goed uitgesneden.

Matig breed, goed gerond.

Licht afhellend, matig breed.

Gesloten, vleugeldracht normaal.

Middellang, staartdracht normaal.

Naar verhouding kort; in het hielgewricht dicht bekousd, tenen bevederd; zijwaartse voetveren iets langer.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, bruin;

Ø  Blauw ongeband, blauwzilver ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband;

Ø  Blauw gekrast, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, bruin-, blauw- en blauwzilver witgeband;

Ø  Zwart-, bruin-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver witgeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver. Banden schoon, lang en gescheiden. Bij gekrast en geschubd bij voorkeur regelmatig vleugelpatroon. Zwart en bruin witgeschubd met en zonder vinkentekening.

Hele lichaam, inclusief onderstaartdek (kiel), gekleurd. Bovenstaartdek en de staartpennen wit; rechte, scherpe begrenzing van de kleuren op de onderrug.

Fouten:

Te grof of te klein lichaam; te hoge stand; vlak voorhoofd, platte kop; onbevederde tenen; te lange zijwaartse voetveren, gierhakken; ontbrekende, matte en onzuivere kleur, sterk afzettende buikkleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, stand en houding

ü  Kleur 

ü  Vleugelpatroon

ü  Tekening

ü  Kop

ü  Voetbevedering

Ringmaat:  9 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zwitserse kleurduiven